Storïau Teulu

Edrychwch ar yr hyn sydd gan ein teuluoedd i’w ddweud am y rhaglen NYLO. 

“cwrs defnyddiol ac addysgiadol a fydd yn fy helpu i roi ffordd iachach o fyw i’m plant.” 

Stori Yunus

“Mae wedi bod yn gwrs gwych, defnyddiol, addysgiadol a dyfeisgar yr wyf wedi’i fwynhau’n fawr a byddwn yn ei argymell yn fawr.” 

Stori Amy

“mae’r hyn a ddysgon ni yn NYLO wedi dod yn rhan o’n trefn arferol” 

Stori Luana

“Rwyf wedi dysgu rhywbeth newydd bob sesiwn ac rwy’n ei roi ar waith gartref. Mae gwybodaeth y cwrs mor glir a defnyddiol… Dwi wedi mwynhau dod bob wythnos yn fawr. Mae [Tîm NYLO] wedi bod mor wybodus a chyfeillgar, maent wedi bod yn bleser eu gweld bob wythnos, rwyf wedi gwneud cymaint o newidiadau cadarnhaol nad oeddwn yn meddwl oedd yn bosibl“