Rhaglen maeth rhad ac am ddim i’r teulu yw NYLO, sy’n gallu eich helpu chi i deimlo’n fwy hyderus i gynnig deiet cytbwys i’ch plentyn.

Mae NYLO, a ddatblygwyd gan Ddeietegwyr Iechyd Cyhoeddus BIP Caerdydd a’r Fro, yn agored i bob teulu sydd â phlant sy’n 5 oed neu’n iau, sy’n byw yng Nghaerdydd a’r Fro

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen rad ac am ddim

E-bostiwch: Nutrition.Skillsforlife.cav@wales.nhs.uk Ffoniwch/Anfonwch neges destun: 07972 732614