Rhaglen maeth yw Maeth i’ch Un Bach a ddatblygwyd gan Ddeietegwyr Iechyd y Cyhoedd BIP Caerdydd a’r Fro ar gyfer teuluoedd sydd â phlant sy’n 5 oed neu’n iau ac yn byw yng Nghaerdydd a’r Fro.

Nod NYLO yw cefnogi teuluoedd i fagu hyder wrth ddarparu deiet iach a chytbwys a fydd yn annog arferion bwyta’n iach gydol oes i’w plant.